Flexwet op de helling voor inval-leerkrachten

De partijen die de laatste hand leggen aan een nieuwe coalitie willen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ, of flexwet) zodanig aanpassen, dat het voor scholen weer makkelijker wordt om inval-leerkrachten in te zetten als de vaste juf of meester ziek is. Dat zeggen bronnen in Den Haag.

Veel scholen klagen dat ze klassen naar huis moeten sturen vanwege een tekort aan invallers. Dat komt volgens de scholen door de flexwet die sinds 2015 van kracht is. Die heeft tot gevolg dat docenten al na zes invalbeurten in een jaar in vaste dienst genomen moeten worden. Schoolbesturen zeggen dat ze daar geen geld voor hebben.

Wildgroei tijdelijke contracten

Demissionair minister Asscher heeft tot nu toe geweigerd iets aan de wet te veranderen. Volgens hem zijn er nog steeds voldoende mogelijkheden voor scholen om invallers in te huren.

Maar het nieuwe kabinet wil de wet nu toch aanpassen. De WWZ moet de wildgroei aan tijdelijke contracten tegen gaan; het was nooit de bedoeling dat scholen verplicht zouden worden om invallers in vaste dienst te nemen.

Volgens ingewijden wordt het overigens juridisch nog een hele toer om voor leerkrachten een uitzonderingspositie te maken in de wet. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denken dat het wel mogelijk is.

Bron: NOS

‘Arrest Hoge Raad zal vraag naar payrollwerknemers aanjagen’

Juristen houden rekening met meer vraag naar payrollwerknemers nu de Hoge Raad heeft bepaald dat payrollbedrijven en detacheerders feitelijk uitzendorganisaties zijn.
Het gevolg van het arrest is dat een werknemer via payrolling vijfenhalf jaar kan worden ingezet op basis van tijdelijke contracten. Bij een rechtstreeks dienstverband zouden dat maximaal drie tijdelijke contracten gedurende maximaal twee jaar zijn. Johan Zwemmer, docent arbeidsrecht aan de UvA en advocaat bij Stibbe, trekt hieruit de conclusie dat ‘het inhuren van payrollers nog meer het ei van Columbus wordt voor werkgevers.’
Wat is payrolling?
Payrollbedrijven nemen het werkgeverschap van hun klanten over. Die zijn daarmee af van het doorbetalen van loon bij ziekte, ontslagkosten en de kosten van een loonadministratie. Werknemers treden in dienst bij het payrollbedrijf en worden tewerkgesteld bij hun oude baas volgens een ‘inleenovereenkomst’. Een payrollmedewerker is goedkoper dan een uitzendkracht. Dat komt door het ontbreken van werving- en selectiekosten. Uitzendbureaus belasten die kosten door. Payrollbedrijven hebben die kosten niet, omdat hun klanten zelf personeel werven.
Stefan Sagel, arbeidsrechtadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, verwacht niet de rechter bedrijven snel op de vingers zal tikken als die misbruik willen maken van de uitzendconstructie. De Hoge Raad heeft bepaald dat een rechter onder omstandigheden op grond van de ‘redelijkheid en billijkheid’ toepassing van de payrollconstructie tot onaanvaardbaar kan bestempelen. Maar, zegt Sagel, ‘dat zal alleen in zeer uitzonderlijke en extreme gevallen mogelijk zijn, als de uitkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Anders zou de uitspraak van de Hoge Raad ook geen rechtszekerheid bieden.’
Goedkoper
Een nadelige bijkomstigheid van de uitzendconstructie is dat payrollers duurder worden. Willem Bouwens, hoogleraar arbeidsrecht aan de VU, zegt dat payrollbedrijven aan meer financiële verplichtingen moeten voldoen, zoals het betalen van pensioenpremie en het betalen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. ‘Als de Hoge Raad had beslist dat payrollers níét onder de uitzendconstructie vallen, hadden zij niet aan die verplichtingen hoeven voldoen. Nu dat wel verplicht wordt, stijgen de kosten van payrollwerknemers.’
Zwemmer verwacht echter niet dat payrollbedrijven zich uit de markt concurreren. ‘Het inhuren van werknemers via een payrollbedrijf blijft veel goedkoper en minder risicovol dan het aannemen van werknemers. Bovendien blijven payrollwerknemers veel goedkoper dan uitzendkrachten omdat het bedrijf de werknemer zelf aanbrengt bij het payrollbedrijf en dus geen kosten in rekening worden gebracht voor werving en selectie als wel het geval is bij uitzendorganisaties.’

Bron: Financieel Dagblad