De zzp’er als inzet voor de verkiezingsstrijd

Door: Erik Ziengs (VVD)

Geachte mevrouw van Breda, Beste FNV Zelfstandigen,

De uitwerking van de wet DBA heeft inmiddels tot verdere onrust geleid onder ZZP’ers en opdrachtgevers. De timmerman of de thuishulp maakt zich zorgen of zij nog wel voldoende opdrachten kunnen krijgen om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan, doordat opdrachtgevers zich afvragen of hun oude werkwijze wel klopt en of deze wet hen nog wel in de gelegenheid stelt om mensen in te huren. Deze onzekerheid kwam uitgebreid aan bod bij het plenaire debat van donderdag 26 september.

De vakbonden, waaronder FNV Zelfstandigen, sturen aan op meer mensen in vaste dienst en minder zelfstandigen. Zij zien de groeiende groep zelfstandigen als een probleem, in plaats van een oplossing! De wet doelt op het aanpakken van schijnzelfstandigen of kwaadwillige opdrachtgevers, maar dit is slechts een kleine groep. Ik kom als VVD-er op voor de overgrote meerderheid van ZZP’ers die gewoon wil ondernemen en de grote groep opdrachtgevers die behoefte hebben aan ZZP’ers.

In de eerste voortgangsrapportage van Staatssecretaris Wiebes wordt gesteld dat samen met ZZP-organisaties, brancheverenigingen en werkgeverskoepels veel is bereikt. Er zijn inmiddels tien algemene modelovereenkomsten en vijftig overeenkomsten per sector waar gebruik van kan worden gemaakt zonder veel vooroverleg met de Belastingdienst. In het debat met Staatssecretaris Wiebes hebben we aangekaart dat de onrust nog steeds toeneemt. De Staatssecretaris heeft dan ook toegezegd dat er ook na 1 mei 2017 geen boetes zullen worden uitgedeeld. Ook is er een meldpunt opgericht voor opdrachtgevers en zelfstandigen.  Voor de Kerst willen we daarover een rapportage en een reactie van het Kabinet.

Voorop wil ik stellen dat de VVD zich inzet voor alle goedwillende zelfstandigen en werkgevers die willen doen waar ze goed in zijn: ondernemen! De wet DBA en haar modelovereenkomsten moeten dit zo goed mogelijk faciliteren en vooral geen onrust veroorzaken. Goedwillende opdrachtgevers moeten durven om zelfstandigen in te huren, en zelfstandigen moeten aan de slag kunnen zonder onzekerheid of teveel administratieve rompslomp. Deze wet is een middel, en geen doel op zich! Ik wil dat er een schep bovenop gedaan wordt om de onrust weg te nemen. De VVD wil niet alleen een meldpunt, maar vooral een punt waar problemen gelijk worden opgelost. Ook de lange doorlooptijd om modelovereenkomsten goed te keuren door de belastingdienst, moet worden verkort.

Als toch mocht blijken dat de DBA wet niet gaat werken, dan moeten we niet blijven vasthouden aan stokpaardjes. De vraag is of FNV Zelfstandigen dat durft te erkennen en dan mee gaat denken aan een oplossing die wel gaat werken.

Ik hoor graag van je.

Erik Ziengs


Door: Josien van Breda (FNV Zelfstandigen)

Als belangenbehartigende organisatie voor en van ZZP’ers heeft de onrust onder zelfstandigen ons de afgelopen weken en maanden ook bereikt. Al voor de zomer heeft de FNV het meldpunt modelcontracten in het leven geroepen, waarbij ZZP’ers zich konden melden als zij hinder ondervonden van de Wet DBA.
Ook recent hebben wij in onze nieuwsbrieven verschillende oproepen gedaan, waarin we ZZP’ers vroegen naar hun ervaringen met de wet. We kregen daarop tientallen reacties binnen, variërend van ‘Ik vind de invoering van contracten volgens de DBA onhandig’ tot ‘Ik loop opdrachten mis omdat mijn opdrachtgever niet met een modelovereenkomst wil werken’. Maar de grootste pijn zit erin dat steeds meer opdrachtgevers zelfstandigen dwingen tot het werken via payroll of BV-constructies.

FNV Zelfstandigen, weerspreekt jouw bewering dat de vakbonden aansturen op meer werknemers met een dienstverband en minder ZZP’ers. Als FNV zijn wij er voor alle werkenden, zelfstandig én met dienstverband. Wij vinden dat iedereen die werkt daarvoor een fatsoenlijke beloning verdient en recht heeft op goede voorwaarden. Onder de VAR konden opdrachtgevers heel makkelijk alle risico’s (ziekte, leegloop enz enz) afwentelen op zelfstandigen. De Wet DBA heeft als doel om de balans tussen opdrachtgever en zelfstandige te herstellen. En volgens mij is dat ook een belangrijke reden waarom de VVD voor het wetsvoorstel is.

We zien nu echter nog steeds dat een groep opdrachtgevers alle risico’s afwentelt op ZZP’ers, door hen een veel lager tarief of loon te bieden dan werknemers met vergelijkbare functies ontvangen. Bovendien hebben de werknemers meer bescherming dan zelfstandigen. Wat op zich geen probleem is, als die risico’s in het tarief zijn verdisconteerd. Vaak is dat niet het geval en worden de kosten van payroll ook nog eens door de zelfstandige opgehoest.

Onze leden zijn boos op hun opdrachtgevers die niet volgens de Wet DBA willen werken, omdat zij weigeren risico’s en verantwoordelijkheid te delen.

Duidelijk – ook voor ons – is dat de uitvoering van de wet tot op heden averechts uitpakt en de verkeerde groepen raakt. De ‘zelfstandige’ pakketbezorger gaat vrijuit, terwijl de echte zelfstandige adviseur of ict’er met de onaangename gevolgen zit.

Ons inziens legt de Wet DBA bloot wat de VAR verhulde, namelijk dat de werkwijze van heel veel zelfstandigen niet past in de huidige regels. Wij zien de DBA daarom als hooguit een tijdelijke en een deel van de oplossing. Als vereniging van ZZP’ers denken wij vanzelfsprekend graag mee aan een consistente en duurzame oplossing, waarmee schijnzelfstandigheid en misbruik tegen worden gegaan en die tegelijk bescherming biedt waar dat nodig is en ruimte geeft waar dat kan.

Dus Erik, hoe komen we uit deze idiote situatie?

Met vriendelijke groet,

Josien van Breda
FNV Zelfstandigen

 

Reactie Flexlabour.nl: Best of both worlds

De onrust blijft en zal in de komende tijd naar alle waarschijnlijkheid ook niet veel minder worden. De modelovereenkomsten worden vooralsnog door de Belastingdienst van tafel geveegd. Er is er nog niet een die formeel is goedgekeurd. Alleen de toezegging van Staatssecretaris Wiebes, dat er per 1 mei 2017 nog geen boetes zullen worden uitgedeeld is in ieder geval positief.

Flexlabour.nl vormt in deze gehele discussie een goed en werkbaar alternatief. De vrijheid van keuze over de inhoud van je opdracht en voor wie je wil werken blijft intact. Het combineert de voordelen van zelfstandigheid met de basiszekerheden van een werknemer. Flexlabour.nl zorgt voor gelijkheid tussen vast en flexibele werkend personeel, daar zij de vigerende CAO afspraken ook honoreert naar de flexibele medewerkers.

Door de zeer beperkte marge van Flexlabour.nl is er in veel gevallen nauwelijks verschil tussen vaste en flexibele beloning. Flexlabour.nl biedt u een volledige transparantie, zodat volledig zichtbaar is hoe een loonberekening tot stand komt. Graag nodigen wij u uit voor een verdiepend gesprek of u nu werkgever of werknemer bent.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *