WAAROM FLEXLABOUR?

Nederland telt meer dan meer dan 1.000.000 ZZP’ers (1/7 van de totale Nederlandse beroepsbevolking). ZZP’ers, die zich dagelijkse met hart en ziel inzetten voor hun opdrachtgever en een wezenlijk onderdeel vormen van het succes van hun opdrachtgever. Ideale situatie zou je zeggen, echter de overheid maakt het zowel voor de ZZP’er als voor de opdrachtgever moeilijk om tot elkaar te komen.  De wet “flex en zeker” is bedoeld op de opdrachtnemer meer zekerheid te bieden. Echter de wet beperkt opdrachtgever en opdrachtnemer tot het aangaan van een duurzame, zekere en met name stabiele overeenkomst.

Flexlabour.nl stapt in dit gat, waarin meer dan 60% van de flexwerkers onverzekerd hun arbeid verrichten en moeilijkheden ondervinden met de instandhouding en verwerving van opdrachten. En waar opdrachtgevers terughoudender worden in het inzetten van flexibele werknemers en daar juist gezien de dynamiek van de huidige markt volop behoefte aan hebben.

Flexlabour.nl maakt het met haar expertise en ervaring voor zowel de opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk in de meest optimale en transparante vorm. Wij zijn geen pay roll outsourcer, detacheerder of uitzendbureau, we bemiddelen niet in arbeid, maar voorzien in een innovatief platform waarin flexibele arbeidsrelaties transparant, compliant en met zorg voor de individu werkelijkheid zijn.   

Flexlabour.nl biedt voor opdrachtgever en opdrachtnemer continuïteit en zorgt voor financiële zekerheid, minder kopzorgen en rustig slapen.

DAAROM FLEXLABOUR!

Fugite persper ciassin vendunt, eium latem dollique expedi occatem quia consed quo quam et dunt venit reri corrore runtiis eossite non et ius ad que remodit venti to et laciis eos aliquos qui as minum facit et volorro etus as vel molupta pro estibus, quam ut porenda sus nosantis earum consequ idigendus rectiis reritatur ma et dolum quatiatem endam at volenit que perit eum vel ex et est, sinis rem faccus sintibusam, as qui imusdan dipsaep elessi omnis aspit autatur si ut ut

Voor de opdrachtgever

Waarom, wat, en hoe?

 • Veranderde arbeidsmarkt
 • Andere / nieuwe contract vormen
 • Belonen structuren zijn veranderd
  • All-in tarief zonder risico’s zoals transitie-vergoeding, schijnwerknemerschap etc.
 • MVO
  • Duurzaam en respectvol omgaan met flexibele schil aan arbeid
  • Goed werkgeverschap
  • Reputatie
  • Geen onderscheid tussen vaste- en flexibel personeel in zowel omgang en waardering en erkenning
   • Morele en sociale verantwoordelijk voor alle medewerkers (vast en flex)
  • Schaalbaar / Agile
   • Uw flexibele schil volledig ondergebracht bij 1 partij
   • Dynamisch op kunnen treden in constant veranderende omgevingen / situaties
    • De Flexwerker is als werknemer in dienst van flexlabour.nl is wettelijk verzekerd en ontvangt salaris
   • Efficiency / kostenbesparing
    • Uw flexibele schil volledig ondergebracht bij 1 partij
    • Lage kosten door volume voordelen
   • Compliance t.o.v. wet- en regelgeving
    • Flexibiliteit conform alle vigerende wetgeving
    • Zeer complex en arbeidsintensief
    • Constant change
    • Geen risico’s van niet betaalde premies
    • Gebruik van G-rekening, geen VAR-verklaring nodig
    • Zekerheid van voldoen aan de inlenersbeloning
    • WWZ (wet werk en zekerheid)
   • Ontlasten van HR betrokkenheid bij personele aangelegenheden

Wat betekent dit en wat lossen we op:

 • Uw flexibele schil bestaat uit diverse medewerkers. Dat betekent verschillende contracten, verschillende facturen, verschillende crediteuren, meerdere contact momenten. Werken met Flexlabour.nl betekent: Een factuur, een contract, een crediteur, een contact moment.
 • Niet weten of je compliance bent of hoe je het moet worden
  • Continuïteit in kennis en kennisvergaring
  • Uitvoeren
   • Duurzaam compliant en uitvoering gedelegeerd
  • Noodzaak van een flexibele schil
   • Geen over- of ondercapaciteit
   • Juiste kwantiteit en juiste kwaliteit op ieder moment
   • Arbeid op het moment wanneer je het nodig hebt voor de duur dat je het nodig hebt zonder langdurige verplichtingen en daarmee zonder risico
  • Ongewenst afscheid nemen van goed gekwalificeerde en getrainde werknemers ter wille van ongewenst werkgeverschap
   • Consistentie in personeel
   • Lagere wervingskosten en minder wervingsactiviteiten
    • Training
    • On-boarding
    • Behoud van kennis en ervaring
    • Minder verloop
    • Team building
   • Gemotiveerde en dedicated flexwerkers
   • Continuïteit in bedrijfsvoering
   • Schaalbaarheid en flexibiliteit
   • Onderscheidend karakter als innovatief werkgever
   • Reputatie en aanzien als betrouwbare en respectvolle opdrachtgever

Voor de opdrachtnemer

Waarom, wat en hoe?:

 • Zelfstandigheid in keuze
 • Vrijheid/Flexibel
  • U heeft de zekerheden van een werknemer gecombineerd met de controle over je eigen opdrachten
  • Zelf beslissen / persoonlijke empowerment / CEO over jezelf
   • U kunt tot 5,5 jaar voor dezelfde opdrachtgever blijven werken
   • Cafetaria-model voor flexibiliteit en persoonlijke wensen
  • Zekerheid (persoonlijke en sociale)
   • Al uw sociale zekerheden zijn verzekerd
   • U behoudt/creëert recht op WW
   • Uw arbeidsongeschiktheid is verzekerd
   • U bouwt pensioen op
   • U wordt doorbetaald bij ziekte
   • U bouwt vakantiedagen en vakantiegeld op
   • U heeft recht op transitievergoeding
   • Snelle loonbetaling door payroll formule, (geen debiteuren beheer)
  • Effectiviteit/ ontzorgen
  • Neutraal/ onpartijdig
  • Optimale focus op de opdracht niet op de adminstratieve rompslomp.

Wat betekent dit en wat lossen we op?

 • Geen tussenvorm loondienst en zelfstandigheid ??
  • Loondienst verbanden worden aangegaan voor bepaalde tijd
  • Bieden geen zekerheid
  • Kiezen voor zelfstandigheid betekent:
   • Administratie
    • BTW
    • KvK
    • Belastingen
    • Jaarcijfers
    • Accounts verklaring
    • Verzekeringen
   • Als zelfstandig ondernemer geen recht op uitkeringen. Dus:
    • Geen WW
    • Geen Arbeid ongeschiktheid
    • Geen Pensioen
    • Geen Transitievergoeding
    • Verlies van alle aanspraken opgebouwd in uw arbeidsverleden

Indien u kiest voorFlexlabour.nl betekent dit:

 • Geen administratieve rompslomp
 • In dienst treden bij 3de partij als werknemer
 • Vrijheid om zelf opdrachten te bepalen hoe lang, wanneer, voor wie je wil werken, welke inhoud (wat wil jij doen), waar.
 • Zekerheid met recht op alle sociale voorzieningen

Flexibel contract

ptateni maximpe riberissi con re estores nullam fugitae voluptatur? Fic tes elestemo dem imus, volorro bearis id ma dolupti te occaboribus, quiam, sunti dolo volorae. Ut ipsaped quo eicipsae pedis magnis et as sitiis ata prat dolupta temporio. Nam, quuntio. Fuga. Igent et quo offic te velicipit mo estotatia plis voles demposa nihillabore sae. Ant exped eos dolorro omnimol upicias perorectiis dunto quunt au

Samen

ptateni maximpe riberissi con re estores nullam fugitae voluptatur? Fic tes elestemo dem imus, volorro bearis id ma dolupti te occaboribus, quiam, sunti dolo volorae. Ut ipsaped quo eicipsae pedis magnis et as sitiis ata prat dolupta temporio. Nam, quuntio. Fuga. Igent et quo offic te velicipit mo estotatia plis voles demposa nihillabore sae. Ant exped eos dolorro omnimol upicias perorectiis dunto quunt au

Voor iedereen

ptateni maximpe riberissi con re estores nullam fugitae voluptatur? Fic tes elestemo dem imus, volorro bearis id ma dolupti te occaboribus, quiam, sunti dolo volorae. Ut ipsaped quo eicipsae pedis magnis et as sitiis ata prat dolupta temporio. Nam, quuntio. Fuga. Igent et quo offic te velicipit mo estotatia plis voles demposa nihillabore sae. Ant exped eos dolorro omnimol upicias perorectiis dunto quunt au

© Copyright - Flexlabour