Werken voor NLFilm

Flexlabour.nl biedt je als freelancer bij NLFilm, per opdracht een gegarandeerde en correcte uitbetaling. Wij betalen de premies, belastingen en betalen je een salaris, bovendien ben je hiermee verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en WW.

Jij zorgt voor een goedgekeurde werkstaat en wij verzorgen de rest.

Flexlabour.nl en zijn payrollpartner financiert je salaris voor. Dit betekent dat wij je salaris al uitbetalen voordat NLFilm de factuur aan ons heeft voldaan.

NLFilm

Wij hebben met NLFilm bruto daglonen afgesproken die gekoppeld zijn aan de hoogte van de dagvergoeding. Het bedrag dat je netto overhoudt is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het netto dagloon kan dus afwijken van de hieronder berekende nettolonen. Het brutoloon ligt wel vast.

Het bruto dagloon is gebaseerd op directe uitbetaling van 8% vakantiegeld en afkoop vakantiedagen, feestdagen en kortverzuim.

Neem contact met ons op voor een persoonlijke offerte. De ervaring leert dat wij u, onder dezelfde condities, een beduidend hoger bruto dagloon bieden dan andere aanbieders.

Cafetariamodel

Als je daar de voorkeur aan geeft, kunnen we het loon ook als maandsalaris op basis van het Bruto uurloon uitbetalen. Je ontvangt dan 8% vakantiegeld en 24 doorbetaalde vakantiedagen volgens de ABU Cao.

Flexlabour.nl biedt een uitgebreid cafetariamodel aan om uw verdiensten aan te passen aan persoonlijke wensen en situatie. Denk hierbij aan reiskosten, pensioenvoorziening, reserveringen etc. Neem telefonisch contact met ons op zodat we u de mogelijkheden kunnen toelichten.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen, maak dan snel een afspraak. In een persoonlijk gesprek lichten we graag toe hoe het in jouw geval precies zit. Bel voor een afspraak naar 076 8898884

Buitenlandse verloning

Bent u woonachtig buiten Nederland of slechts tijdelijk in Nederland dan bieden onze expertise aan om tot een optimaal loonresultaat te komen.

Onkosten

Alle onkosten die op het werkbriefje staan aangegeven en waarvoor je opdrachtgever akkoord heeft gegeven worden vergoed.

Pensioen

Indien u onder een pensioenregeling valt, wij zijn aangesloten bij StiPP Pensioenfonds.

Artiestenregeling

Indien u denkt onder de artiestenregeling te vallen, neem dan voor een heldere uitleg hierover contact met ons op.

Freelancer met een AOW-leeftijd

Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, hoeven geen premies meer af te dragen voor sociale verzekeringen als de WW, ZW en WIA. Bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kunnen zij geen aanspraak meer maken op een WIA-, ZW- of een WW-uitkering, maar ontvangen zij over het algemeen een AOW-uitkering.

Neem contact met ons op wat dit voor u betekent.

Contact

Wilt U meer weten van het aanbod van Flexlabour.nl of wilt u een loonofferte ontvangen neem dan direct contact op met onze adviseurs bel 076 8898884 of stuur een mail naar info@flexlabour.nl