Waarom, wat, en hoe?

De arbeidsmarkt is aan het veranderen, mensen gaan minder snel voor een “baas” werken. Ze behouden liever hun vrijheid en hun eigen identiteit en gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden om hun expertise aan de markt aan te bieden. Mogelijkheden,  die aansluiten bij een algemene trend van een individualiserende maatschappij. Het groot aantal ZZP-ers is hier een voorbeeld van.

Reputatie van de werkgever is in deze van een steeds groter belang om talent aan te kunnen trekken. Voor de flexibiliteit en schaalbaarheid van bedrijven is het werken met een flexibele schil onontbeerlijk. Uit de wijze waarop hiermee om wordt gegaan dient duurzaamheid en respect uit te gaan. Een werkgever heeft een morele plicht om sociaal verantwoord om te gaan met al haar werknemers (vaste en flex) en wordt hier ook op beoordeeld. Een goed beleid op flexibele arbeid onderstreept het onderscheidend karakter als innovatief werkgever.

De noodzaak voor bedrijven om een flexibele schil te hebben is nog nooit zo groot geweest, daar de constant veranderende economische omstandigheden flexibel en vooral snel reageren vereist . Veel bedrijven zijn voor hun continuïteit in steeds grotere mate afhankelijk van een flexibele schil. Dit betekent : Geen over-  of ondercapaciteit, juiste kwantiteit en kwaliteit op ieder moment beschikbaar en  arbeid op het moment wanneer je het nodig hebt voor de duur, dat je het nodig hebt zonder langdurige verplichtingen en daarmee zonder risico.

Nooit meer ongewenst afscheid nemen van goed gekwalificeerde en getrainde werknemers om wille van ongewenst werkgeverschap met als gevolg : consistentie in personeel, lagere wervingskosten en minder wervingsactiviteiten, maar niet in de minste plaats gemotiveerde en dedicated flexwerkers.

Tijd om dit dus eens goed te gaan regelen. Volledig compliant, efficiënt en kosteneffectief.

U kunt hierbij uw eigen HR afdeling ontlasten en gebruik maken van onze vergaande kennis over wet- en regelgeving:

  • Flexibiliteit conform alle vigerende wetgeving
  • Up to date blijven is zeer complex en arbeidsintensief
  • Constant change
  • Geen risico’s van niet betaalde premies
  • Gebruik van G-rekening, geen VAR-verklaring nodig
  • Zekerheid van voldoen aan de inlenersbeloning
  • WWZ (wet werk en zekerheid)

Wilt u meer weten. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.